Julkaisut

Kannanotto: Toiminnallisten häiriöiden konsepti mediassa ja koulutuksissa (28.2.2023)

Kansainvälinen konferenssi ME/CFS ja Long COVID – Hoito ja kuntoutus konferenssi 7-8.10.2022 raportti (fi, en, fr) (29.11.2022)

Aktiivisuuden rytmittäminen ME-sairaille -opas (16.6.2022)

Artikkeli: Long Covidin ja ME/CFS:n hoidossa ja kuntoutuksessa korostuu yksilöllisyys ja moniammatillinen yhteistyö (Markkula, Latvala, Leinonen) (7.6.2022)

Suomen ME/CFS-yhdistysten vastine STM:n long covid -työryhmän konsensuslausumaan (13.1.2022)

Jonna Strandénin potilastarina videona: Vaikea ME/CFS-sairaus potilaan silmin (Turun lääketiedepäivät 10.11.2021)

Pohjoismaisten yhdistysten kokous ja raportti (8.11.2021)

Katja Brandtin luento (TEHY-koulutus, syksy 2021): ME/CFS potilaan näkökulmasta (30.9.2021)

Tarinoiden kerääminen ME/CFS-potilailta, kevät 2021 (5.3.2021)

Krooninen väsymysoireyhtymä (ME/CFS) potilastapaus: Samuli Tani 06/2016–01/2021 (10.2.2021)

Muut potilasjärjestöt

#MeAction UK: Your experience of ME services. Survey report. (2019)

ME/CVS Vereniging: Zorg voor beterebehandeling bij ME. Enquête onder ME-patiënten naar hun ervaringen met behandelingen bij ME. (2019)

De alvorligste ME-syke: Sjukdomsbyrde och hjelpetilbud, Norges Myalgisk Encefalopati Förening, (2019), 74 s + 9 liit.

Results of the Forward-ME Survey for CBT and GET (2019)

Emerge Australia Report of key findings September 2018 Health and Wellbeing Survey of Australians with ME/CFS (2018)

Norges Myalgisk Encefalopati Forening: The Norwegian ME Association National Survey Abridged English Version (2014)