Omaiselle/läheiselle

Läheisesi on sairastunut. Sairastuminen voi olla kova isku paitsi hänelle myös sinulle. Miten tukisit läheistäsi? Entä miten sinä itse voit?

ME/CFS-sairaus vaikuttaa sairastuneen lisäksi voimakkaasti myös hänen läheistensä elämään. Sairastuminen on kriisi, jonka jokainen kohtaa omalla tavallaan. Uuden elämäntilanteen hyväksyminen vie oman aikansa.

Sinä olet läheisellesi suuri tuki. Se, että olet olemassa, riittää. Myös sinun on tärkeä saada apua, jotta et itse uupuisi ja sairastuisi. Jos läheiselläsi on hoitotaho, neuvotelkaa yhdessä tilanteesta ja siitä, miten läheisesi ja sinä saisitte riittävästi tukea.

Sairastumisen aiheuttama elämänmuutos on erityisen haastava sekä sairastuneelle itselleen että omaisille varsinkin silloin, kun ME/CFS-sairauden aste on vaikea tai erittäin vaikea. Omaisten on hyvä olla tietoisia vaikeasti ja erittäin vaikeasti sairaiden mahdollisista erityistarpeista ja oirekuvan erityispiirteistä.

Lue lisää aiheesta Potilasversio: Krooninen väsymysoireyhtymä (ME/CFS) – elämää rasitusintoleranssisairauden kanssa