Koulutetut kokemusasiantuntijat

Suomen lääketieteellinen ME/CFS-yhdistys on yhteistyössä Kokemustalon kanssa kouluttamassa ME/CFS-potilaista kokemusasiantuntijoita. He valmistuvat kesällä 2021.

Yhdistyksellämme on tällä hetkellä kolme koulutettua kokemusasiantuntijaa käytettävissä.


Kokemusasiantuntija

Kokemusasiantuntijaksi nimitetään henkilöä, jolla on kokemus sairaudesta tai vammasta, ja joka haluaa jakaa kokemustaan eri tehtävissä. Kokemusasiantuntija voi toimia koulutettuna tai kouluttamattomana, organisaation koordinoimana tai yksityishenkilönä.

Kokemus: kokemusasiantuntijalla on/on ollut omakohtainen kokemus (elämäntilanne, kriisi, vamma, sairaus, ongelma) tai kokemus niistä läheisenä.

Kohderyhmä: välittää kokemustietoa eri alojen ammattilaisille tai opiskelijoille, muille saman kokeneille tai suurelle yleisölle.

Löydä kokemusasiantuntija:
Ota yhteyttä admin@slme.fi
+358 40 363 7434