Koulutetut kokemusasiantuntijat

Suomen lääketieteellinen ME/CFS-yhdistys on kouluttanut yhteistyössä Kokemustalon kanssa ME/CFS-kokemusasiantuntijoita. Ensimmäiseltä kurssilta valmistui 19 koulutettua kokemusasiantuntijaa kesäkuussa 2021. Lisäksi kauttamme on käytettävissä HUS Sisätaudit ja kuntoutuksen sekä HUS Psykiatrian koulutetut ME/CFS-kokemusasiantuntijat.

Alla olevasta kartasta näette koulutettujen kokemusasiantuntijoiden maantieteellisen sijainnin maakunnittain. Voitte jättää yhteydenottopyynnön kartan alla olevasta lomakkeesta. Välitämme yhteydenottopyyntönne toivomaanne tehtävään sopivalle kokemusasiantuntijalle. Jos kokemusasiantuntijamme ei etäisyyden takia tai muusta syystä pysty tulemaan paikan päälle, on mahdollista järjestää etätapaaminen.

Lista kokemusasiantuntijoiden palkkiosuosituksista on ladattavissa kokemusasiantuntijat.fi-sivustolta: Koulutus- ja palkkiosuositukset (kokemusasiantuntijat.fi)


Kokemusasiantuntija

Kokemusasiantuntijalla tarkoitetaan henkilöä, jolla on omakohtaista kokemusta sairaudesta tai vammasta, joko sitä sairastavana, siitä kuntoutuvana, palvelun käyttäjänä tai omaisena. Kokemusasiantuntijalla on kokemustietoa siitä, miltä tuntuu sairastua ja sairastaa, olla hoidossa ja kuntoutuksessa tai käyttää palveluita. Kokemusasiantuntija tietää, mikä häntä itseään ja/tai hänen omaistaan on auttanut ja mitkä tekijät ovat vaikuttaneet hänen tai hänen omaisensa kuntoutumiseen ja selviytymiseen.

Kokemusasiantuntija toimii oman viiteryhmänsä ulkopuolella palveluissa ja ammattilaisten rinnalla. Kokemusasiantuntijat ovat mukana kehittämässä julkisia ja yksityisiä sosiaali- ja terveyspalveluita. Kokemusasiantuntijoilla on usein yhteyksiä sekä yhdistys- ja vertaistoimintaan että hoito-, kuntoutus- ja sosiaalipalveluihin. Yksilön rooli voi siis vaihdella toimintaympäristön ja -yhteyden mukaan. Keskeistä on halu olla mukana kehittämässä palveluita tai vertaisuuteen perustuvaa toipumiskulttuuria sekä auttaa toisia oman kokemuksen perusteella.

Lähde: Hietala, Outi; Rissanen, Päivi: Opas kokemusasiantuntijatoiminnasta. Kuntoutussäätiö ja Mielenterveyden keskusliitto 2015.