Mikä on pacing

Aktiivisuuden rytmitys (pacing) koskee kaikkea aktiivisuutta eli fyysisen, kognitiivisen, emotionaalisen ja sosiaalisen aktiivisuuden sekä unen ja levon toimintoja. Rytmitys tarkoittaa toimintatapoja, jotka kannustavat potilaita toimimaan oman toimintakykynsä rajoissa. Tämä perustuu rasitusikkunateoriaan (energy envelope theory), jonka mukaan liiallisen kuormituksen välttäminen pitämällä kuormitus yksilöllisesti sopivissa rajoissa (”rasitusikkunassa”) voi vähentää PEM-oireita.

Menetelmän kaksi päätyyppiä ovat symptom-contingent pacing sekä quota-contingent pacing.

PEM-oireisille suositellaan oireisiin mukautettua pacing-menetelmää (symptom-contingent pacing), jossa aktiivisuutta tauotetaan oireiden mukaan ja hyödynnetään energiaasäästäviä toimintatapoja. Tärkeää on toimia yksilöllisen rasitusikkunan rajoissa eikä aktiivisuus saa pahentaa oireita. Oireisiin mukautettu pacing ei tarkoita aktiivisuuden välttelyä, vaikka sen tarkoituksena ei olekaan nousujohteinen kuormituksen lisääminen. 

Quota-contingent pacingin tavoitteena on määrän/etäisyyden/tavoitteen mukainen asteittainen aktiivisuuden lisääminen toimintakyvyn parantamiseksi. Quota-contingent pacing ei sovellu henkilöille, joilla on PEM-oireita. Fysioterapeutti Hanna Markkulan luentojen diat PEM-oireista sekä Pacing-metodista.

Yhdistys on julkaissut kesäkuussa 2022 suomennoksen brittiläisen hyväntekeväisyysjärjestö Action for M.E.:n aktiivisuuden rytmittämisoppaasta, jonka löydät alta:

Aktiivisuuden rytmittäminen ME-sairaille -opas (16.6.2022)