Pitkäkestoinen COVID-19 (long covid) & ME/CFS-sairaus

ME/CFS:llä ja Long COVID:llä on samanlaisia oireita ja biologisia poikkeavuuksia: tiekartta kirjallisuuteen


Komaroff AL and Lipkin WI (2023) ME/CFS and Long COVID share similar symptoms and biological abnormalities: road map to the literature Front. Med. 10:1187163. doi: 10.3389/fmed.2023.1187163

Pitkäkestoinen COVID-19, kansainvälinen kohortti: 7 kuukauden oireet ja niiden vaikutus

The Lancet, Characterizing long COVID in an international cohort: 7 months of symptoms and their impact


Mikä on pitkäkestoinen korona eli long covid? 

Pitkäkestoinen COVID-19 (long covid) on toistaiseksi vielä huonosti tunnettu SARS-CoV-2 virusinfektioon liittyvä fyysinen systeeminen sairaus, joka voi jatkua osalla infektion sairastaneista potilaista vielä kuukausiakin akuutin vaiheen jälkeen. Tavallisia pitkäaikaisoireita ovat esimerkiksi PEM-oireet, uupumus, hengitysvaikeudet, kuume, kurkkukipu, yskä, lihaskivut, pahoinvointi, päänsärky, haju- ja makuaistin vajaus sekä muut neurologiset oireet. 

Pitkäkestoisen COVID-19 (long covid) diagnostiset kriteerit eivät ole vielä vakiintuneet ja tilaa ei ole määritelty tarkasti. 

Pitkäkestoisen koronan laajaan joukkoon lasketaan niin sairaalassa tehohoidossa olleet potilaat että kotona lievemmistä oireista kärsineet potilaat. 

Duodecim, Pitkäkestoinen COVID-19

WHO ICD-10-tautiluokitukseen lisättiin keväällä 2020 koodit 

-U09     COVID-19-virusinfektion jälkitila

-U09.9    COVID-19-virusinfektion jälkitila, tarkemmin määrittelemätön


WHO:n pitkäkestoisen COVID-19:n hoitosuosituksen suomenkielinen kooste

Lataa suomenkielinen kooste tästä!

Tästä linkistä pääset lukemaan suomennetun koosteen World Health Organization Clinical management of COVID-19: Living guideline (versio 6.0. 13.1.2023) hoitosuosituksen luvusta 24 Care of COVID-19 patients after acute illness (sivut 106-124). Luku sisältää suositukset pitkäkestoista COVID-19:ää sairastavan hoidosta.

WHO:n suositus sisältää uusimmat suositukset COVID-19:ää sairastavien henkilöiden hoidosta ja kuntoutuksesta. Suositusta päivitetään säännöllisesti, kun uutta näyttöä on saatavilla.

Suosituksessa on 16 kohtaa, jotka kattavat sekä kuntoutusinterventioiden suunnittelua että toteutusta koskevat suositukset.

Koosteen on tehnyt ft Hanna Markkula


Samantyyppistä pitkittyvää oireilua on kuvattu myös aiemmin tunnettujen SARS- ja MERS-koronavirusinfektioiden yhteydessä. Ilmiö ei ole poikkeuksellinen myöskään muiden infektioiden jälkeen. Neljännes tai jopa puolet potilaista kuvaa poikkeavaa väsymystä jopa kuukausia sairastetun virus-, bakteeri- ja parasiitti-taudin jälkeen.

Lääkärilehti


Onko minulla ME/CFS?

Jos pitkäkestoinen COVID-19 (long covid) -oireisto täyttää ME/CFS-sairauden diagnostiset kriteerit, niin otathan aiheen puheeksi Hyvä käytäntö-suosituksen avulla lääkärisi kanssa, jotta saat oikeanlaista hoitoa, tukea ja kuntoutusta — ja ettei vointisi heikkene vääränlaisella kuntoutuksella.

Duodecim, ME/CFS Hyvä käytäntö-suositus

ME/CFS diagnostisten kriteerien kuvaus


Mistä vertaistukea long covid -potilaille?

Suomen Covid -yhdistys ry:n pääasialliset tehtävät on auttaa sairastuneita ja heidän läheisiään oikeudenmukaisen ja oikea-aikaisen hoidon saamisessa sekä lisätä yleistä tietämystä niin koronaviruksen aiheuttamasta akuutista sairaudesta, sen tarttuvuudesta kuin etenkin long covidista eli niin kutsutusta pitkittyneestä koronavirustaudista.

Yksi yhdistyksen keskeisimmistä tehtävistä on vertaistuen järjestäminen monessa eri muodossa.