Pitkäkestoinen COVID-19 (long covid) & ME/CFS-sairaus

Pitkäkestoinen COVID-19, kansainvälinen kohortti: 7 kuukauden oireet ja niiden vaikutus

Posturaalinen ortostaattinen takykardia syndrooma (POTS) ja myalginen enkefalomyeliitti / krooninen väsymysoireyhtymä (ME/CFS), näyttäytyvät mahdollisina diagnooseina pitkäkestoisesta COVID-19 kärsiville. Kyselyyn vastanneista 155 oli saanut POTS-diagnoosin ja 118 oli saanut ME/CFS-diagnoosin. 

The Lancet, Characterizing long COVID in an international cohort: 7 months of symptoms and their impact


Pitkäkestoinen COVID-19 (long covid) on huonosti tunnettu SARS-CoV-2 virusinfektioon liittyvä oireilu, joka voi jatkua osalla infektion sairastaneista potilaista vielä kuukausiakin akuutin vaiheen jälkeen. Oireet ovat hyvin moninaisia, ja niiden yhdistäminen alkuperäiseen infektioon voi olla vaikeaa. Tavallisia pitkäaikaisoireita ovat esimerkiksi uupumus, hengitysvaikeudet, kuume, kurkkukipu, yskä, lihaskivut, pahoinvointi, päänsärky, haju- ja makuaistin vajaus sekä muut neurologiset oireet. 

Voit pyytää lääkäriäsi kirjoittamaan lähetteen HUS:n Koronavirusinfektion pitkäaikaisoireiden poliklinikalle. 

Pitkäkestoisen COVID-19 (long covid) diagnostiset kriteerit eivät ole vielä vakiintuneet ja tilaa ei ole määritelty tarkasti. 

Pitkäkestoisen koronan laajaan joukkoon lasketaan niin sairaalassa tehohoidossa olleet potilaat että kotona lievemmistä oireista kärsineet potilaat. 

Duodecim, Pitkäkestoinen COVID-19

WHO ICD-10-tautiluokitukseen lisättiin keväällä 2020 koodit 

-U09     COVID-19-virusinfektion jälkitila

-U09.9    COVID-19-virusinfektion jälkitila, tarkemmin määrittelemätön 


Samantyyppistä pitkittyvää oireilua on kuvattu myös aiemmin tunnettujen SARS- ja MERS-koronavirusinfektioiden yhteydessä. Ilmiö ei ole poikkeuksellinen myöskään muiden infektioiden jälkeen. Neljännes tai jopa puolet potilaista kuvaa poikkeavaa väsymystä jopa kuukausia sairastetun virus-, bakteeri- ja parasiitti-taudin jälkeen.

Lääkärilehti


Onko minulla ME/CFS?

Jos pitkäkestoinen COVID-19 (long covid) -oireisto täyttää ME/CFS-sairauden diagnostiset kriteerit, niin otathan aiheen puheeksi Hyvä käytäntö-suosituksen avulla lääkärisi kanssa, jotta saat oikeanlaista hoitoa, tukea ja kuntoutusta — ja ettei vointisi heikkene vääränlaisella kuntoutuksella.

Duodecim, ME/CFS Hyvä käytäntö-suositus

ME/CFS diagnostisten kriteerien kuvaus