Etusivu

ME/CFS (myalginen enkefalomyeliitti/krooninen väsymysoireyhtymä) on merkittävästi elämää rajoittava, moniin elinjärjestelmiin vaikuttava moninaisia oireita aiheuttava pitkäkestoinen sairaus, jonka aiheuttajaa, mekanismia tai parantavaa hoitoa ei vielä tunneta.

Sairauden keskeisin oire on PEM-oire (engl. termistä post exertional malaise) eli voinnin huononeminen ja oireiden paheneminen vähäisenkin fyysisen tai kognitiivisen rasituksen jälkeen.

Maailman terveysjärjestö WHO:n ICD-tautiluokituksessa sairaus on luokiteltu neurologisten sairauksien alle ja koodi on G93.3 (ICD-10) ja 8E49 (ICD-11).

Suomalainen lääkäriseura Duodecim on julkaissut helmikuussa 2021 konsensusmenettelyllä laaditut ME/CFS-sairauden hoitosuositukset ja hoito-ohjeet. Saatavilla on myös hoitosuosituksen potilasversio, jossa on suositukseen perustuvaa tietoa potilaille ja heidän läheisilleen.

Toinen ajankohtainen suositus, jota suomalaisessa suosituksessa myös siteerataan, on lokakuussa 2021 julkaistu brittiläinen NICEn (National Institute for Health and Care Excellence) ME/CFS-hoitosuositus.

Suomen lääketieteellinen ME/CFS-yhdistys ry on vuonna 2017 perustettu potilasyhdistys. Toimintamme tarkoitus on vaikuttaa eri tahoihin ME/CFS-sairauden (myalginen enkefalomyeliitti/krooninen väsymysoireyhtymä) ja sen eri hoitomuotojen tunnettuuden lisäämiseksi.

Erityisesti jaamme tietoa ME/CFS-sairaudesta suomalaisille lääkäreille ja autamme heitä verkostoitumaan sekä parantamaan ME/CFS-sairaiden potilaskokemusta. Pitkän aikavälin tavoitteemme on tukea ja rahoittaa suomalaista ME/CFS-tutkimusta. Yhdistyksen hallitukseen voit tutustua täällä.

Koulutamme ME/CFS-kokemusasiantuntijoita terveydenhuollon käyttöön.

Olemme EMEAn (European ME Alliance) jäsen ja Eduskunnan ME/CFS-verkoston sihteeri.

Jos olette kiinnostuneet tekemään yhteistyötä, haluaisitte tavata ME/CFS-potilaita tai haluatte kysyä jotain ME/CFS:stä, ottakaa yhteyttä:


admin@slme.fi
+358 40 363 7434