Neuvonantajat ja kunniajäsenet

Neuvonantajat

Tom Widenius, LT, sisätautien ja kliinisen hematologian erikoislääkäri, Foibos Oy

Ola D. Saugstad, pediatrian emeritusprofessori, Oslon yliopisto

Betsy A. Keller, liikuntatieteen professori, Ithaca College, New York

Hanna Markkula, fysioterapeutti, Suomi

Kunniajäsenet:

Linda Tannenbaum, Open Medicine Foundation -säätiö, perustaja/toimitusjohtaja