Fysioterapeutti Hanna Markkulan koulutusmateriaali

Vaikeaa ME/CFS:aa sairastavien hoito: Suositukset terveydenhuollon ammattilaisille. (Montoya ym. 2022)

Suosituksessa esitetään yhteenveto vaikean ME/CFS:n taudinkuvasta sekä vaikeasti sairaan potilaan tutkimisen ja hoidon periaatteet. Suositusta voidaan soveltaa myös vaikeaa Long Covidia sairastaville.

Suomennos: Vaikeaa ME/CFS:aa sairastavien hoito: Suositukset terveydenhuollon ammattilaisille

Alkuperäinen dokumentti: Caring for People with Severe ME/CFS 


Suomennos uudesta ME/CFS:n Mayo Clinic Proceedings -suosituksesta

Uusi kroonisen väsymysoireyhtymän (ME/CFS) hoitosuositus on julkaistu! Mayo Clinic Proceedings -suositus edustaa kroonisen väsymysoireyhtymän (ME/CFS) kansainvälistä tieteellistä konsensusta. Se on linjassa kaikkien ME/CFS:n hoitosuositusten, myös Duodecimin konsensussuosituksen, kanssa. 

Artikkeli nousi jo ensimmäisen julkaisuviikon aikana 0,2% eniten jaettujen tutkimusjulkaisujen joukkoon!

2023 Mayo Clinic Proceedings -suositus suomennos ME/CFS:aan


Fysioterapeutti Hanna Markkulan koulutusmateriaaleja

Materiaali on suunnattu terveydenhuollon ammattilaisille ja Long COVID- ja ME/CFS-potilaille.  Materiaali perustuu uusimpaan tutkimustietoon ja hoitosuosituksiin.
Materiaalin on tehnyt fysioterapeutti Hanna Markkula. 
Käyttäjällä ei ole lupaa kopioida tai käyttää materiaalia ilman tekijän suostumusta.
Materiaalin saa jakaa PDF-muodossa.