Mikä on POTS

Tämä kappale on suomennettu brittiläisen ME Associationin kliinikon oppaasta. Alkuperäinen englanninkielinen opas kokonaisuudessaan on tilattavissa linkistä:

ME Association: ME/CFS/PVFS – An Exploration of the Key Clinical Issues (Purple Book), päivitetään vuosittain)


Posturaalinen ortostaattinen takykardia-oireyhtymä (POTS) esiintyy joskus osana autonomisen järjestelmän häiriötä ME/CFS:ssä (Hoad ym. 2008).

POTS määritellään ortostaattisen intoleranssin oireina, johon liittyy sydämen sykkeen nousu selinmakuulta pystyasentoon noustessa > 30 lyöntiä per minuutti (tai 40 lyöntiä minuutissa 12-19-vuotiaiden ikäryhmässä) tai sydämen syke pystyasennossa > 120 lyöntiä minuutissa. Kliiniseen arviointiin tulisi siksi kuulua ortostaattinen koe.

Tuoreessa British Journal of Cardiology-tutkimuksessa, jossa kartoitettiin POTS-potilaiden kokemuksista terveydenhuollossa (Kavi ym. 2016) voitiin todeta, että 81% vastaajista oli 18-49-vuotiaita ja 92% naisia. Yleisimpiä oireita olivat väsymys (91%), sekavuus, huimaus tai presynkopee (90%) ja sydämentykytys (86%). Synkopeita tai tajuttomuuskohtauksia kokivat 58%. Muihin yleisesti esiintyviin oireisiin (yli 40%) kuului ajattelun vaikeus (ns. aivosumu), fyysinen heikkous, näköhäiriöt, hengenahdistus, huimaus, vapina, rintakipu, hikoilu, turvotus, ahdistuneisuus, akrosyanoosi (käsien ja jalkojen  sinerrys), raajojen kihelmöinti, pahoinvointi, vatsakipu, lämpö- ja liikunta-intoleranssi sekä ortostaattiselle hypotensiolle tyypillinen niskakipu (coat-hanger pain), jonka ajatellaan johtuvan kaulan ja niskalihasten iskemiasta.

Toisessa tutkimuksessa, jossa verrattiin ME/CFS-potilaita, joilla on POTS ja ME/CFS-potilaita ilman POTS-oireita toisiinsa havaittiin, että POTS-ryhmään kuuluvat potilaat olivat nuorempia, vähemmän uupuneita, vähemmän masentuneita ja kärsivät vähemmän päiväväsymyksestä (Lewis ym. 2013a). Heillä oli myös enemmän ortostaattista intoleranssia ja autonomisia toimintahäiriöitä.

POTS-potilaat saattavat tarvita jatkotutkimuksia sydämen sykkeen tarkistamiseksi (Lewis ym 2013a). Lisätietoa POTS:ista ME/CFS:n alaryhmänä antavat Nijs ja Ickmans (2013).

Hyviä POTS-katsauksista ovat mm. Benarroch (2012) ja Kavi ym. (2016).

ME Associationilla on uusi POTS- ja ME/CFS-tiedotuslehtinen.

Huom. Kroonisesta väsymyksestä ja/tai ortostaattisesta intoleranssista kärsivillä potilailla voi esiintyä alhaisia ferritiinitasoja ja D-vitamiinin puutosta, erityisesti niillä, joilla on posturaalinen takykardia (Antiel 2011).

Lähdeluettelo:

Antiel RM, et al. (2011) Iron insufficiency and hypovitaminosis D in adolescents with chronic fatigue and orthostatic intolerance. Southern Medical Journal 104(8): 609-611. Link: https://sma.org/southern-medical-journal/article/iron-insufficiency-and-hypovitaminosis-d-inadolescents-with-chronic-fatigue-and-orthostatic-intolerance/

Benarroch EE. (2012) Postural Tachycardia Syndrome: A Heterogeneous and Multifactorial Disorder. Mayo Clinic Proceedings 87(12): 1214-1225. Link: http://www.mayoclinicproceedings.org/article/S0025-6196(12)00896-8/abstract

Hoad A, et al. (2008) Postural orthostatic tachycardia syndrome is an under-recognized condition in chronic fatigue syndrome. QJM 101(12): 961-965. Link: https://academic.oup.com/qjmed/article/101/12/961/1564413

Kavi L, et al. (2016) A profile of patients with postural tachycardia syndrome and their experience of healthcare in the UK. The British Journal of Cardiology 23(1): 33. Link: https://bjcardio.co.uk/2016/03/a-profile-of-patients-with-postural-tachycardia-syndrome-andtheir-experience-of-healthcare-in-the-uk/

Lewis I, et al. (2013) Clinical characteristics of a novel subgroup of chronic fatigue syndrome patients with postural orthostatic tachycardia syndrome. Journal of Internal Medicine 273(5): 501-510. Link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23206180

Nijs J and Ickmans K. (2013) Postural orthostatic tachycardia syndrome as a clinically important subgroup of chronic fatigue syndrome: further evidence for central nervous system dysfunctioning. Journal of Internal Medicine 273(5): 498-500. Link: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/joim.12022