Potilaat

Olemme koonneet potilaiden osioon aiheita jotta tiedot löytyvät helposti, niin ME/CFS-potilaille kuin heidän omaisille ja läheisille.

Potilaiden osiosta löydät laajasti tietoa ME/CFS-sairaudesta, posturaalisesta ortostaattisesta takykardia syndroomasta (POTS), post-exertional malaise eli PEM-oireesta, Hyvä käytäntö -konsensussuositukseen perustuvasta potilasversiosta, tekemisen rytmittämisestä (PACING), lasten sekä nuorten ME/CFS-sairaudesta, vaikeaa ja erittäin vaikeaa ME/CFS-sairautta sairastavista potilaista ja myös potilaiden omaiset on huomioitu.