Hyvä käytäntö-suositus

Krooninen väsymysoireyhtymä (ME/CFS) Hyvä käytäntö -konsensussuositus (Duodecim Terveysportti)

Suomen lääketieteellinen ME/CFS-yhdistys ry on perustamisestaan saakka pyrkinyt vaikuttamaan myös poliittisesti, jotta ME/CFS-potilaiden palvelutarpeisiin pystyttäisiin vastaamaan ja sairauden tutkimukseen kohdennettaisiin varoja Suomessa.

Yhdistyksen vaikuttamistyön tuloksena Eduskunta osoitti vuoden 2018 viimeisessä lisätalousarviossa Suomalaiselle Lääkäriseuralle Duodecimille (Duodecim) rahoituksen ME/CFS-sairautta käsittelevän hoitosuosituksen laatimiseen. Rahoitus myönnettiin valtionavustuksena Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kautta.

Eduskunnan myöntämän rahoituksen turvin Duodecim päätti laatia hoitosuosituksen konsensusmenetelmällä. Suositus julkaistiin helmikuussa 2021.