Krooninen väsymysoireyhtymä (ME/CFS) potilastapaus: Samuli Tani 06/2016–01/2021

Potilastapauksen pohjalta tehty esitys Pohjolan Lääkäripäiville 24.2.2021 (kesto 10 min)

Sairastuin krooniseen väsymysoireyhtymään (ME/CFS) kesäkuussa 2016 välittömästi enterovirusinfektion jälkeen.

Olen taulukoinut tietoa suorituskyvystäni, hyvinvoinnistani ja hoidoistani sairauteni alusta kesästä 2016 nykyhetkeen. Uskon, että keräämäni data on ainutlaatuista ja toivon, että siitä on apua taudinkuvan ymmärtämiseen, sekä käytännön esimerkiksi hyvin toimineista hoitosuhteista ja hoitopolusta. Kokeellisella ja oireenmukaisella lääkityksellä on molemmilla ollut olennainen merkitys suorituskykyni ja elämänlaatuni parantumiselle, samoin fysioterapeuteilta ja pariterapeutilta olen saanut arvokasta tukea.

Samuli Tani, puheenjohtaja

Suomen lääketieteellinen ME/CFS-yhdistys ry