Vård

Rekommendationer för behandling

Forskarna har ännu inte svaret på varför man blir sjuk eller hur sjukdomen uppkommer. Som läkare kan ni ge ME/CFS-patienter betydande hjäp genom symtomlindrande behandling och korrekta råd om sjukdomshantering.

Symptomlindrande åtgärder innefattar ofta behandling mot sömnsvårigheter och smärta. Att säkra sömn och lindra smärta är grundläggande vid ME/CFS, eftersom nödvändig återhämtning annars förhindras. Tillräcklig vila är avgörande för den som har ME/CFS, eftersom överansträngning riskerar att leda till försämring enligt Riksförbundet för ME patienter i Sverige (http://rme.nu/hem)

Den viktigaste copingstrategin för att handskas med sjukdomen i vardagen och undvika överansträngning är pacing. Pacing är en teknik för att skapa balans mellan aktivitet och vila, där ME/CFS-patienten lär sig att styra sin tillvaro för att undvika den försämring som följer på för stor aktivitet (Post-Exertional Malaise=PEM). Utmattning som utlöses av ansträngning (PEM) är idag det bästa sättet att fastställa en diagnos på ME/CFS.

Idag finns följande rekommendationer för behandling internationellt:

I Norge finns 2015 nationella rekommendationer för diagnos och behandling

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-veileder-pasienter-med-cfsme-utredning-diagnostikk-behandling-pleie-og-omsorg

Stockholms läns landsting har 2016 gett vägledning för diagnos och behandling https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-veileder-pasienter-med-cfsme-utredning-diagnostikk-behandling-pleie-og-omsorg

I U.S.A har CDC (Centers for Disease Controls and Prevention) 2017 gett rekommendationer för behandling av ME/CFS  https://www.cdc.gov/me-cfs/treatment/index.html

The British Medicial Journal BMJ har 2017 gett ut en guide för bästa praxis om ME/CFS http://bestpractice.bmj.com/topics/en-us/277

I Frontiers of Pediatrics ges en guide för behandling av barn och unga https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fped.2017.00121/full

National Institute of Health and Care Excellence (NICE) håller på och uppdaterar sina diagnos- och behandlingskriterier från 2007 i Storbritannien https://www.nice.org.uk/guidance/cg53

Föreningen kommer att översätta ME Association Purple book 2017 till finska

http://www.meassociation.org.uk/shop/books/mecfspvfs-an-exploration-of-the-key-clinical-issues/