Vad är pacing

Pacing eller aktivitetsanpassning går ut på att skapa balans mellan olika former av aktivitet (fysisk, kognitiv, emotionell och social) och vila. I metoden anpassas och planeras den dagliga aktiviteten så, att den hålls inom gränserna för vad individen klarar av. Metoden bygger på The Energy Envelope Theory, som bygger på tanken om ett ”aktivitetskonto”, där utgångspunkten är att undvika överansträngning genom att hålla belastningen inom individanpassade gränser (”energitröskel”). Målet är att stabilisera eller på lång sikt öka aktivitetsförmågan genom att undvika kollapser.