Utbildade erfarenhetsexperter

Medicinska föreningen för ME/CFS i Finland har tillsammans med Kokemustalo rf.  ordnat specialutbildningar för erfarenhetsexperter inom ME/CFS. I juni 2021 utexaminerades 19 specialutbildade erfarenhetsexperter från den första skräddarsydda kursen. Sedan förut har vi också erfarenhetsexperter, som fått sin utbildning genom Helsingfors universitetssjukhus. 

På kartan nedan kan du se i vilka delar av landet erfarenhetsexperterna är verksamma. Under kartan finns en blankett för att komma i kontakt med dem. Vi förmedlar din förfrågan till lämplig person. Vid behov kan uppdrag även skötas på distans. 

Rekommendationer för arvoden till utbildade erfarenhetsexperter hittar du här: Arvodesrekommendationer (kokemusasiantuntijat.fi)

Vad är en erfarenhetsexpert?

En erfarenhetsexpert är en person som har genomgått en erfarenhetsutbildning och som har egen erfarenhet av sjukdom eller invaliditet, antingen som patient eller i egenskap av närstående eller anhörig. Erfarenhetsexperter innehar självupplevd kunskap om sjukdom, vård, rehabilitering, och användning av tjänster. De är bekanta med rehabiliteringsprocessen och med fungerande coping-metoder och är beredda att dela med sig av sin kunskap, så att den kan komma till nytta för andra. 

Erfarenhetsexperter är ofta verksamma som arbetspar med proffs, som ledare för smågrupper eller stödpersoner. De kan delta i evaluering och utveckling av social- och hälsovårdstjänster. Deras verksamhetsområde kan omfatta allt från föreningsarbete och kamratstöd till uppgifter inom olika instanser inom vård, rehabilitering och den sociala sektorn. Det centrala är motivationen att utveckla tjänster och stöda andra på basen av sina egna erfarenheter. Att vända motgång och prövning till hopp och framtidstro.  

Källa: Hietala, Outi; Rissanen, Päivi: Opas kokemusasiantuntijatoiminnasta. Kuntoutussäätiö ja Mielenterveyden keskusliitto 2015.