Svår/mycket svår ME/CFS

De som lider av svår eller mycket svår ME/CFS kan ha några av följande kraftigt funktionsnedsättande symptom:

 • Kraftig och konstant smärta, såsom muskel- eller ledvärk och/eller neuropatisk smärta
 • Känslighet för ljus, ljud, beröring, kyla, värme eller dofter
 • Extrem svaghet i kombination med kraftigt begränsad rörelseförmåga
 • Begränsad eller obefintlig förmåga att tala eller svälja
 • Kognitiva svårigheter (sk. hjärndimma) som begränsar kommunikationsförmåga, hör- och läsförståelse
 • Sömnrubbningar såsom ouppfriskande sömn, hypersomni eller störningar i sömn-/vakenhetsrytmen  
 • Matsmältningsbesvär som illamående, inkontinens, förstoppning och svullnad
 • Neurologiska symtom som dubbelsyn och andra synstörningar, yrsel
 • Posturalt ortostatiskt takykardisyndrom (POTS) och ortostatisk hypotension

Personer med svår eller mycket svår ME/CFS kan behöva:

 • vistas i en lugn miljö med möjligast få sensoriska stimuli, t.ex. ett mörkt tyst rum där patienten själv kan reglera mängden interaktion (som kan vara näst intill obefintlig)
 • vara hem- eller sängbunden   
 • hemhjälp för att klara av dagliga aktiviteter
 • försiktighet i alla fysiska kontakter vid ev. känslighet för beröring
 • hjälpmedel, t.ex. rullstol
 • hjälp med att kommunicera självständigt av en person som patienten valt för att föra sin talan
 • hjälp med intag av vätska och näring pga. oförmåga att äta och smälta mat
 • minimera mental/kognitiv aktivitet pga. svårighet med att skaffa information (även via display) pga. känslighet för ljud och ljus, huvudvärk som påverkar läsningen eller försämrar koncentrationen

Se även: Potilasversio: Krooninen väsymysoireyhtymä (ME/CFS) – elämää rasitusintoleranssisairauden kanssa


Vi rekommenderar dig även att bekanta dig med nedanstående artikel om svår och mycket svår ME/CFS. Texten är på engelska.

CARING FOR THE PATIENT WITH SEVERE OR VERY SEVERE MYALGIC ENCEPHALOMYELITIS/CHRONIC FATIGUE SYNDROME 

by Jose G. Montoya 1Theresa G. Dowell 2Amy E. Mooney 3Mary E. Dimmock 4,* and Lily Chu 5