Styrelsen

Samuli Tani, ordförande

Jonna Strandén, vice ordförande

Katja Brandt, sekreterare


Tuulia Tiihonen, verksamhetsledare


Stödpersoner:

Lars Hassel