Styrelsen

Lars Hassel, ordförande

Tuulia Tiihonen, vice ordförande

Katja Brandt, sekreterare

Samuli Tani, verksamhetsledare

Stödpersoner:

Jonna Strandén, informatör