Rådgivare

Tom Widenius, Medicine doktor, med specialisering inom inre medicin och klinisk hematologi, Foibos AB

Eemil Partinen, Medicine licentiat, doktorand

Ola D. Saugstad, Professor emeritus i pediatri, Universitetet i Oslo