Publikationer

Medicinska föreningen för ME/CFS i Finlands genmäle till STM:s long covid -arbetsgrupps konsensusutlåtande (13.1.2022)

Jonna Strandéns video-berättelse: Livet med svår ME/CFS (Turun lääketiedepäivät 10.11.2021)

De nordiska föreningarnas möte och rapport (8.11.2021)

Katja Brandts föreläsning: ME/CFS ur patienternas perspektiv (TEHY-träning, 30.9.2021)

Insamlade patientberättelser av ME/CFS-sjuka, våren 2021 (5.3.2021)

ME/CFS: en fallstudie: Samuli Tani 06/2016–01/2021 (10.2.2021)

Patientkort med de viktigaste uppgifterna att ta med till mottagningen (19.4.2020) (printas dubbelsidigt och viks till ett litet häfte)

Föreningens rådgivare Ola D. Saugstads (Prof. emer. i pediatri, Universitetet i Oslo) utlåtande om (o)lämpliga barnskyddsåtgärder vid ME (14.10.2019)

Sammanfattning av en norsk utredning om svårt sjuka ME-patienter och deras anhörigas situation (15.9.2019)

Uppskattning av kostnaderna av ME/CFS (G93.3) i Finland (Prof. Lars G Hassel, ekon. dr.) (23.4.2019)

Andra patientföreningar

#MeAction UK: Your experience of ME services. Survey report. (2019)

ME/CVS Vereniging: Zorg voor beterebehandeling bij ME. Enquête onder ME-patiënten naar hun ervaringen met behandelingen bij ME. (2019)

De alvorligste ME-syke: Sjukdomsbyrde och hjelpetilbud, Norges Myalgisk Encefalopati Förening, (2019), 74 s + 9 liit. 

Results of the Forward-ME Survey for CBT and GET (2019) 

Emerge Australia Report of key findings September 2018 Health and Wellbeing Survey of Australians with ME/CFS (2018)

Norges Myalgisk Encefalopati Forening: The Norwegian ME Association National Survey Abridged English Version (2014)

Vår podcast-kanal presenterar aktuell information om ME/CFS genom att intervjua experter, föreningsaktiva, patienter och deras anhöriga.

Vi publicerar nya avsnitt på denna kanal när resurserna tillåter. Föreningens aktivitet baserar sig helt på frivilliga insatser och de aktiva medlemmarna har egna hälsomässiga utmaningar. I vårt första avsnitt intervjuas docent Jorma Komulainen, som är huvudredaktör för den finska läkarföreningen Duodecims ME/CFS God praxis (Hyvä käytäntö) – rekommendationer som publicerades i februari 2021.