Neuvonantajat

Tom Widenius, LT, sisätautien ja kliinisen hematologian erikoislääkäri, Foibos Oy

Ola D. Saugstad, pediatrian emeritusprofessori, Oslon yliopisto

Betsy A. Keller, liikuntatieteen professori, Ithaca College, New York