Katja Brandts föreläsning: ME/CFS ur patienternas perspektiv

Föreningssekreterare Katja Brandt höll en föreläsning om ME/CFS ur patientens perspektiv bl.a. under TEHY:s utbildning hösten 2021. Föreläsningsmaterialet finns här nedan:Katja Brandt TEHYn koulutus syksy 2021