Hälsovården

Välkommen!

Denna sida ger dig information om ME/CFS (myalgisk encefalomyelit/chronic fatigue syndrome). 

Vi rekommenderar dig varmt att bekanta dig med de nationella God medicinsk praxis-rekommendationerna för vården av ME/CFS, som publicerades av den finska läkarföreningen Duodecim i februari 2021.

God medicinsk praxis (Hyvä käytäntö) -konsensrekommendation (på finska) 

Terveyskirjasto har också publicerat en informativ artikel om ME/CFS.

Terveyskirjasto: Krooninen väsymysoireyhtymä (på finska)

Institute of Medicine (IOM) har på basen av en systematisk översikt och sammanfattning av kunskapsläget utarbetat reviderade diagnoskriterier och en läkarhandbok, som vår förening låtit göra en officiell översättning av.

IOM (2015), kliiniseen työhön tehty kriteeristö ja lyhyt kliinikon opas, suomennos

För fysio- och ergoterapeuter rekommenderas fysioterapeut Hanna Markkulas utbildningar:

Jäsenwebinaari ti 16.3.2021 klo 9 – 10, Aihe: Kroonisen väsymysoireyhtymän hoitosuositus 

Podcast: Krooninen väsymysoireyhtymä ME/CFS