God medicinsk praxis (Hyvä käytäntö) -rekommendationen

Krooninen väsymysoireyhtymä (ME/CFS) Hyvä käytäntö -konsensussuositus (Duodecim Terveysportti)

En evidensbaserad vårdrekommendation för ME/CFS publicerades i oktober 2021 av den brittiska NICE (National Institute for Health and Care Excellence).

Myalgic encephalomyelitis (or encephalopathy)/chronic fatigue syndrome: diagnosis and management

Medicinska föreningen för ME/CFS i Finland rf. har sedan det grundades försökt verka politiskt för att ME/CFS-sjuka ska få bättre vård och för att det ska avsättas finansiering för medicinsk forskning.  

Som ett resultat av föreningens arbete riktade Riksdagen år 2018 extra finansiering åt den finska läkarföreningen Duodecim för att göra upp vårdrekommendationer för ME/CFS. Finansieringen beviljades i form av ett statsunderstöd via Institutet för hälsa och välfärd (THL). Duodecim gick in för att utveckla vårdrekommendationerna genom ett konsensusförfarande. Rekommendationen publicerades i februari 2021.