Framsida

ME/CFS (myalgisk encefalomyelit/chronic fatigue syndrom) definieras som en allvarlig, kronisk, komplex multisystemsjukdom som ofta är kraftigt funktionsnedsättande. Orsakerna bakom tillståndet är inte helt klarlagda, fast det är känt att sjukdomsdebuten ofta är infektionsrelaterad. Det finns inga kända botemedel, så behandlingen riktas mot att lindra och hantera symptomen.  

Sjukdomens mest kännetecknande symptom är post-exertional malaise (PEM), vilket innebär ansträngningsutlöst försämring och långvarig symptomförvärring efter minimal mental eller fysisk belastning. 

Världshälsoorganisationen WHO betecknar ME/CFS som en neurologisk sjukdom under koderna G93.3 (ICD-10) och 8E49 (ICD-11).

I Finland tillämpas God medicinsk praxis (Hyvä käytäntö) – konsensusrekommendationer för vården av ME/CFS, som publicerades av den finska läkarföreningen Duodecim i februari 2021. Rekommendationerna finns även i en komprimerad och lättfattlig patientversion, som riktar sig till ME/CFS-sjuka och deras anhöriga.  

För evidensbaserade vårdrekommendationer hänvisas till den brittiska NICE guideline, som gavs ut i oktober 2021 och som även den finländska rekommendationen refererar till.

——————————————

Medicinska föreningen för ME/CFS i Finland är en tvåspråkig patientförening som grundades 2017. Verksamheten är ideell och allmännyttig. Föreningen verkar för ökad kunskap samt förbättrad diagnostik och vård av den dåligt kända sjukdomen ME/CFS (myalgisk encefalomyelit/kroniskt trötthetssyndrom). Föreningen vill uppnå sitt syfte genom att samarbeta med läkare, forskare och myndigheter och verka för större satsningar inom forsknings- och utvecklingsprojekt. Föreningens långsiktiga mål är att stöda och finansiera medicinsk ME/CFS-forskning.

Vi ordnar informationstillfällen och utbildningar och tillhandahåller erfarenhetsexperter med specialisering inom ME/CFS för sjuk- och hälsovården.

Vi är medlemmar i den europeiska takorganisationen EMEA (European ME Alliance) och sekreterare för Riksdagens ME/CFS-nätverk.

För närmare information, ta gärna kontakt via e-mail:
admin@slme.fi
+358 40 363 7434