Föreningen

Medicinska föreningen för ME/CFS i Finland r.f. är en patientförening som grundades i oktober 2017. Med vår verksamhet vill vi påverka olika instanser för att göra ME/CFS (kronisk utmattningssyndrom) som sjukdom och dess olika vårdformer mera kända. Framförallt vill föreningen sprida kunskap om sjukdomen till finländska läkare, bistå finländska läkare att skapa nätverk nationellt och internationellt och bidra till att patienter får bättre vård.

Föreningen följer med vetenskapliga publikationer, evenemang och nyheter inom området och publicerar dessa på Twitter-kontot.

Om du är intresserad av samarbete, vill träffa patienter eller fråga något om sjukdomen ME/CFS ta gärna kontakt via föreningens email adress:

admin@slme.fi

Donationer mottas:

Föreningen kan ta emot frivilliga donationer. Kontonr. FI78 1544 3000 0599 10 (Nordea).

Vad är ME/CFS?

ME/CFS betecknas av WHO som en neurologisk sjukdom.

ME är en allvarlig, kronisk multisystemsjukdom där nervsystem, immunförsvar och energiproduktion är påverkade. Aktuell forskning talar för att överansträngning utlöser en sänkning av den aeroba energiproduktionen, som tycks bli långvarig eller i värsta fall bestående. Forskning och läkarerfarenheter har konstaterat att ME är en av världens mest funktionsnedsättande sjukdomar

Källa: Riksförbundet för ME patienter i Sverige