Diagnos

Kriterier för diagnos

IOM 2015 guide för praktisk behandling av ME/CFS som föreningen har fått tillstånd att översätta

http://www.nationalacademies.org/hmd/~/media/Files/Report%20Files/2015/MECFS/MECFScliniciansguide.pdf

Konsensus kriterier från Kanada 2005 som används som urvalskriterier i forskning http://sacfs.asn.au/download/consensus_overview_me_cfs.pdf

Reviderade Kanada ME/CFS kriterier 2010 http://thescipub.com/PDF/ajbbsp.2010.120.135.pdf

CDC (Fukuda 1994) kriterier som använts i forskning http://sacfs.asn.au/download/consensus_overview_me_cfs.pdf

Internationella ME konsensus kriterier 2011 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2796.2011.02428.x/full

NICE 2007 riktlinjer för diagnos och behandling av CFS/ME i Storbritannien

https://www.nice.org.uk/guidance/cg53/chapter/1-Guidance#diagnosis

Omarbetas p.g.a. kontroversen med PACE studien.