De nordiska föreningarnas möte och rapport (8.11.2021)

De nordiska ME föreningarna i nätverket NOMENE (Vi började planera ett samnordiskt möte med de nordiska ME föreningarna i NOMENE (Nordic ME Network) redan 2019. Tanken var att mötet i Helsingfors-Vanda flygfält skulle bli den första i en serie av årliga flygfältsträffar för att föra samman patientföreningar, beslutsfattare, representanter för hälsovård och forskning och parlamentariker för att inventera det aktuella läget för behandling och forskning av ME/CFS och åstadkomma en lägesrapport.

Alla arrangemang för vårt första möte hade gjorts och mötet skulle hållas i mars 2020 på Helsingfors-Vanda flygplats,  men koronapandemin slog till och mötet fick ställas in.

Slutligen ordnades mötet på distans den 8.11.2021 med NOMENE och vår takorganisation EMEA. Under våren 2022 kommer vi att publicera en lägesrapport på basen av mötet. Rapportens syfte är att ge en helhetsbild av nordisk vård och forskning kring ME/CFS och bygga en grund för regelbunden uppföljning av situationen. Vårt mål är att den nordiska rapporten ska bli en del av regelbunden rapportering på europeisk och att den ska komplettera den information som erhålls genom EMEA:s Pan-europeiska undersökning.