Bli medlem

Med blanketten på denna sida kan du visa ditt stöd för föreningen genom att ansluta dig som medlem eller understödsmedlem. Det är frivilligt att betala medlemsavgiften. Föreningen skall upprätta en medlemsförteckning i enlighet med Föreningslagen. För detta behöver antecknas namn och hemort. På blanketten anges också medlemsavgiftens storlek. Om du väljer att betala medlemsavgift ange din epost och adress.

Du kan läsa om vår integritetspolicy här

Om du besluter att betala medlemsavgift så skickar vi en faktura via email om inte annat meddelas. Vi förnyar medlemskapet årligen med samma belopp om du inte meddelar oss att du väljer att lämna föreningen.

Medlemsansökningar (medlemmar, understödsmedlemmar företags- och samfundsmedlemmar) tas också emot via epost

members@slme.fi