Bli medlem

Var och en som vill främja föreningens syfte och antar föreningens stadgar kan bli medlem i föreningen.

Föreningen kan ha personmedlemmar, samfundsmedlemmar och understödsmedlemmar. Understödsmedlemmarna har närvarorätt, men inte rösträtt, vid föreningsmöten.

Du kan bli medlem i föreningen genom att fylla i blanketten nedan. Medlemmar godkänns av föreningens styrelse på ansökan.

Föreningen skall upprätta en medlemsförteckning i enlighet med Föreningslagen. För detta behöver antecknas fullständigt namn och hemort. På blanketten anges också medlemsavgiftens storlek. Om du väljer att betala medlemsavgift ange din epost. Vi förnyar medlemskapet årligen om du inte väljer att lämna föreningen. Dina uppgifter ges inte vidare.

Ansökningar för att bli företags- eller samfundsmedlem samt ansökningar om att bli röstberättigad medlem tas emot på adressen

members@slme.fi