Barn/unga

Symptomen för ME/CFS är i stort sett samma hos barn och unga som hos vuxna, men vissa särdrag har beskrivits. Sjukdomsdebuten kan vara mer utdragen och långsamt fortskridande. Neurologiska symptom är vanligare än hos vuxna. Typiskt för barn och ungdomar är också att symptomens svårighetsgrad kan fluktuera kraftigt över tid. Prognosen för barn och ungdomar anses vara bättre än för vuxna.

För mer information, se God Medicinsk Praxis (Hyvä käytäntö)-rekommendationen kapitel 7 om barns och ungas kroniska trötthetssyndrom (ME/CFS).