Anhörig/närstående

Din närstående har insjuknat. Sjukdomen kan komma som ett hårt slag för er båda. Hur kan du stöda dina närmaste? Och hur ska du orka själv?  

ME/CFS inverkar kraftigt på såväl den insjuknade som dennes anhöriga. Att bli sjuk är en livskris, som det går att förhålla sig till på olika sätt. Att acceptera den nya livssituationen kan ta tid.

Du är ett stort stöd för din närmaste. Redan det att du finns till för dem är värdefullt. Det är viktigt att även du får stöd, så att du inte själv tröttar ut dig eller blir sjuk. Diskutera med vårdande instans, hur du och din närmsta ska få tillräckligt stöd. 

En sjukdom innebär en livsförändring som är särskilt utmanande för både den drabbade personen och deras anhöriga, i synnerhet om sjukdomsgraden är svår eller mycket svår. Det är bra om anhöriga känner till de sjukas eventuella särskilda behov och sjukdomens särdrag.

För mer info hänvisas till Potilasversio: Krooninen väsymysoireyhtymä (ME/CFS) – elämää rasitusintoleranssisairauden kanssa