Neuvonantajat

Tom Widenius, LT, sisätautien ja kliinisen hematologian erikoislääkäri, Foibos Oy

Eemil Partinen, LL, väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto ja Helsingin uniklinikka

Ola D. Saugstad, pediatrian emeritusprofessori, Oslon yliopisto

Betsy A. Keller, liikuntatieteen professori, Ithaca College, New York