Neuvonantajat

Tom Widenius, LT, sisätautien ja kliinisen hematologian erikoislääkäri, Foibos Oy

Eemil Partinen, LL, väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto ja Helsingin uniklinikka

Ola D. Saugstad, pediatrian emeritusprofessori, Oslon yliopisto