Keräyslupa

Rahankeräysluvan saaja

Suomen lääketieteellinen ME/CFS-yhdistys ry

Rahankeräysluvan myöntäjä

Poliisihallitus

Rahankeräysluvan numero ja myöntämisajankohta

RA/2019/470, myönnetty 24.5.2019

Keräysaika ja -alue

Lupa on voimassa 1.9.2019-31.8.2020 koko maassa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Kerättävien varojen käyttötarkoitus

Kerätyt varat käytetään suomalaisen ME/CFS-aiheisen lääketieteellisen tutkimuksen tukemiseen; pohjoismaisen yhteistyön käynnistämiseen ja ylläpitämiseen muiden pohjoismaisten potilasyhdistysten kanssa; opetusmateriaalin tuottamiseen, ostamiseen ja levittämiseen Suomen terveydenhuollolle; konferenssien matka- ja majoituskulujen rahoittamiseen (siltä osin kuin kulut liittyvät kerättävien varojen yksinomaan yleishyödyllisten käyttötarkoitusten toteuttamiseen); sekä koulutustilaisuuksien järjestämiseen.

Aika, jonka kuluessa kerättävät varat on tarkoitus käyttää

Kerättävät varat pyritään ohjaamaan tutkimustyöhön ja käyttämään muihin mainittuihin tarkoituksiin kahden vuoden kuluessa keräyksen loppumisesta.