Hoito

Hoitosuositukset

Alla listatuissa hoitosuosituksissa on potilasnäkökulmasta paljon tärkeitä ja hyviä asioita. Oireenmukainen hoito (esim. uniongelmat, kivut, masennus, pystyasennon vaikeudet…), varovaisuus rasituksen suhteen ja rasituksen ja levon tasapaino tuodaan esille kaikissa, mutta painotukset vaihtelevat.

Soveltaessanne hoitosuosituksia omaan praktiikkaanne, muistakaa, että ME/CFS-potilaiden merkittävin oire muihin sairauksiin verrattuna on PEM-oire (post exertional malaise), vähäisen rasituksen aiheuttama huonovointisuus ja suorituskyvyn lasku. Tyypillisellä ME/CFS-potilaalla fyysinen suorituskyky on heikko verrattuna sairautta edeltäneeseen tilaan, lihakset väsyvät ja kipeytyvät nopeasti rasituksessa, täysi palautuminen kevyestäkin suorituksesta kestää päiviä ja oireet pahenevat viiveellä suorituksesta.

Huomioimalla PEM-oireen ja sen ME/CFS-potilaalle asettamat rajoitteet osoitatte ymmärtävänne sairautta ja potilaan ja lääkärin yhteistyö helpottuu.

Moniste ME/CFS:n diagnosoinnin ja hoidon perusteista (2019), U.S. ME/CFS Clinician Coalition

ME/CFS-tietoa terveydenhuollon ammattilaisille, CDC (Centers for Disease Control and Prevention) (2018), USA

Opas krooniseen väsymysoireyhtymään/myalgiseen enkefalomyeliittiin (2018), BMJ Best Practice

Opas nuorten ihmisten ME/CFS:ään (2017), Frontiers in Pediatrics

ME/CFS:n kliinisten käytäntöjen ohjeet (2016), Alberta, Kanada

ME/CFS hoitosuositukset (2016), Tukholman läänin maakäräjät

Kansalliset ME/CFS hoitosuositukset (2015), Norja

NICE (National Institute for Health Care and Excellence) ME/CFS hoitosuositukset (2007), Englanti — korvataan täysin uudistetuilla hoitosuosituksilla v. 2020


Potilasjärjestöjen julkaisut

Tiivistelmä Norjassa tehdystä selvityksestä vaikeasti sairaiden ME-potilaiden ja heidän omaistensa tilanteesta (15.9.2019)

Suomennamme vapaaehtoistyönä otteita brittiläisen ME Associationin kliinikon oppaasta

Alkuperäisen oppaan ME/CFS/PVFS – An Exploration of the Key Clinical Issues ovat kirjoittaneet

Dr Charles Shepherd MB BS, ME Associationin lääketieteellinen neuvonantaja ja

Dr Abhijit Chaudhuri DM MD PhD FACP FRCP, konsultoiva neurologi, Essex Centre for Neurosciences (Queen’s Hospital, Rom Valley Way, Romford, Essex RM7 OAG)

Opasta lukiessa tulee huomioida, että se on kirjoitettu brittiläisessä terveydenhuollossa työskentelevälle lääkärille. Joitain vain brittiläiseen terveydenhuoltoon liittyviä kohtia on jätetty suomentamatta. Nämä kohdat on merkitty kolmella pisteellä.

ME Association: ME/CFS/PVFS – An Exploration of the Key Clinical Issues (Purple Book), päivitetään vuosittain, hinta 19 £)

ME Association: lista ME/CFS-tutkimusartikkeleista

Suomennos

Kappale 7: Hoito

7.1. Keiden pitäisi hoitaa ihmisiä jotka sairastavat ME/CFS:ää?

7.2 Yleiset periaatteet

7.3. Lääkehoidon yleiset näkökohdat

7.4 Lääkehoidot joilla pyritään vaikuttamaan taustalla olevaan sairausprosessiin

7.5 Lääkehoidot joilla pyritään lievittämään oireita