Hoito

Hoitosuositukset

Alla listatuissa hoitosuosituksissa on potilasnäkökulmasta paljon tärkeitä ja hyviä asioita. Oireenmukainen hoito (esim. uniongelmat, kivut, masennus, pystyasennon vaikeudet…), varovaisuus rasituksen suhteen ja rasituksen ja levon tasapaino tuodaan esille kaikissa, mutta painotukset vaihtelevat.

Soveltaessanne hoitosuosituksia omaan praktiikkaanne, muistakaa, että potilaiden merkittävin oire muihin sairauksiin verrattuna on PEM-oire (post exertional malaise), liian rasituksen aiheuttama huonovointisuus ja suorituskyvyn lasku. Huomioimalla PEM-oireen ja sen potilaalle asettamat rajoitteet osoitatte ymmärtävänne sairautta ja potilaan ja lääkärin yhteistyö helpottuu.

Kansalliset hoitosuositukset (2015), Norja

Hoitosuositukset (2016), Tukholman läänin maakäräjät

Hoitosuositukset, CDC (Centers for Disease Control and Prevention) (2017), USA 

Opas krooniseen väsymysoireyhtymään (2017), BMJ Best Practice

Opas nuorten ihmisten ME/CFS:ään (2017), Frontiers in Pediatrics

NICE (National Institute for Health Care and Excellence) hoitosuositukset (2007), Englanti — korvataan täysin uudistetuilla hoitosuosituksilla v. 2020

Tulemme suomentamaan otteita brittiläisen ME Associationin kliinikon oppaasta

ME Association Purple Book (2017), päivitetään vuosittain