Hoito

Hoitosuositukset

Alla listatuissa hoitosuosituksissa on potilasnäkökulmasta paljon tärkeitä ja hyviä asioita. Oireenmukainen hoito (esim. uniongelmat, kivut, masennus, pystyasennon vaikeudet…), varovaisuus rasituksen suhteen ja rasituksen ja levon tasapaino tuodaan esille kaikissa, mutta painotukset vaihtelevat.

Soveltaessanne hoitosuosituksia omaan praktiikkaanne, muistakaa, että potilaiden merkittävin oire muihin sairauksiin verrattuna on PEM-oire (post exertional malaise), liian rasituksen aiheuttama huonovointisuus ja suorituskyvyn lasku. Huomioimalla PEM-oireen ja sen potilaalle asettamat rajoitteet osoitatte ymmärtävänne sairautta ja potilaan ja lääkärin yhteistyö helpottuu.

Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille, CDC (Centers for Disease Control and Prevention) (2018), USA 

Opas krooniseen väsymysoireyhtymään (2017), BMJ Best Practice

Opas nuorten ihmisten ME/CFS:ään (2017), Frontiers in Pediatrics

ME/CFS:n kliinisten käytäntöjen ohjeet (2016), Alberta, Kanada

Hoitosuositukset (2016), Tukholman läänin maakäräjät

Kansalliset hoitosuositukset (2015), Norja

NICE (National Institute for Health Care and Excellence) hoitosuositukset (2007), Englanti — korvataan täysin uudistetuilla hoitosuosituksilla v. 2020

 

Suomennamme vapaaehtoistyönä otteita brittiläisen ME Associationin kliinikon oppaasta

Alkuperäisen oppaan ME/CFS/PVFS – An Exploration of the Key Clinical Issues ovat kirjoittaneet

Dr Charles Shepherd MB BS, ME Associationin lääketieteellinen neuvonantaja ja

Dr Abhijit Chaudhuri DM MD PhD FACP FRCP, konsultoiva neurologi, Essex Centre for Neurosciences (Queen’s Hospital, Rom Valley Way, Romford, Essex RM7 OAG)

Opasta lukiessa tulee huomioida, että se on kirjoitettu brittiläisessä terveydenhuollossa työskentelevälle lääkärille. Joitain vain brittiläiseen terveydenhuoltoon liittyviä kohtia on jätetty suomentamatta. Nämä kohdat on merkitty kolmella pisteellä.

ME Association: ME/CFS/PVFS – An Exploration of the Key Clinical Issues (Purple Book), päivitetään vuosittain (alkuperäinen englanninkielinen, hinta 15 £)

ME Association: lista tutkimusartikkeleista (kesäkuu 2018)

Suomennos: 7.4 Lääkehoidot joilla pyritään vaikuttamaan taustalla olevaan sairausprosessiin