Diagnoosi

Diagnostisia kriteeristöjä

IOM (2015), kliiniseen työhön tehty kriteeristö ja lyhyt kliinikon opas, suomennos

Canadian ME/CFS (2003), tutkimustyössä yleisessä käytössä, kehitetty kliiniseen työhön 

CDC – CFS, Fukuda (1994), tutkimustyössä yleisessä käytössä

International ME (2011)

Revised Canadian ME/CFS (2010)

NICE guidelines (2007), käytössä kliinisessä työssä Iso-Britanniassa

Oxford CFS (1991), ei sisällä PEM-oiretta ollenkaan, on epäspesifein listatuista kriteereistä, käytössä Iso-Britanniassa kliinisessä työssä ja tutkimustyössä

Ei enää käytössä

CDC – CFS, Reeves (2005)

London ME (1994, 2014)

CDC – CFS, Holmes (1988)

Ramsay (1986)

Arviointivälineet ja testit

Lista lasten ja nuorten erotusdiagnostisista tutkimuksista

Helander H, Hovi M, Immonen T, Lähdesmäki T, Makkonen I, Saarenpää-Heikkilä O. Lasten ja nuorten krooninen väsymysoireyhtymä. Suomen lääkärilehti. 2019;74(18):1114-1120.

Yhdistyksen ja artikkelin kirjoittajien Lääkärilehdessä käymä kirjeenvaihto

Kaksi peräkkäisinä päivinä tehtyä rasituskoetta

Cardiopulmonary Exercise Test Methodology for Assessing Exertion Intolerance in Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome (Frontiers in Pediatrics 4.9.2018)


Suomennamme vapaaehtoistyönä otteita brittiläisen ME Associationin kliinikon oppaasta

Alkuperäisen oppaan ME/CFS/PVFS – An Exploration of the Key Clinical Issues ovat kirjoittaneet

Dr Charles Shepherd MB BS, ME Associationin lääketieteellinen neuvonantaja ja

Dr Abhijit Chaudhuri DM MD PhD FACP FRCP, konsultoiva neurologi, Essex Centre for Neurosciences (Queen’s Hospital, Rom Valley Way, Romford, Essex RM7 OAG)

Opasta lukiessa tulee huomioida, että se on kirjoitettu brittiläisessä terveydenhuollossa työskentelevälle lääkärille. Joitain vain brittiläiseen terveydenhuoltoon liittyviä kohtia on jätetty suomentamatta. Nämä kohdat on merkitty kolmella pisteellä.

ME Association: ME/CFS/PVFS – An Exploration of the Key Clinical Issues (Purple Book), päivitetään vuosittain, hinta 19 £)

ME Association: lista ME/CFS-tutkimusartikkeleista

Suomennos

Kappale 6: Diagnoosi

6.1 Missä tilanteessa tulisi harkita ME/CFS-diagnoosia ja miksi taudin aikainen tunnistaminen on niin tärkeää

6.2 Anamneesi

6.3 Erotusdiagnoosi

6.4 Oireet

6.5 Lääkärintarkastus

6.6 Perustutkimukset

6.6.1 Pakolliset testit ja tutkimukset

6.6.2 Esimerkkejä muista mahdollisista tutkimuksista

6.6.4 Kahtena peräkkäisenä päivänä tehty spiroergometria

6.7 Mielenterveysarvio

6.8 Toimintakyvyn arviointi

Taulukko 7: Erotusdiagnoosi [PDF]

Taulukko 8: Lymen tauti

Taulukko 9: Posturaalinen ortostaattinen takykardia -oireyhtymä