Diagnoosi

Diagnostisia kriteeristöjä

IOM (2015), kliiniseen työhön tehty kriteeristö ja lyhyt kliinikon opas, yhdistys tulee tekemään virallisen käännöksen tästä suomenkielelle

Canadian ME/CFS (2003), tutkimustyössä yleisessä käytössä, kehitetty kliiniseen työhön 

CDC – CFS, Fukuda (1994), tutkimustyössä yleisessä käytössä

International ME (2011)

Revised Canadian ME/CFS (2010)

NICE guidelines (2007), käytössä kliinisessä työssä Iso-Britanniassa

Oxford CFS (1991), ei sisällä PEM-oiretta ollenkaan, oletettavasti epäspesifein listatuista kriteereistä, käytössä Iso-Britanniassa kliinisessä työssä ja tutkimustyössä

Ei enää käytössä

CDC – CFS, Reeves (2005)

London ME (1994, 2014)

CDC – CFS, Holmes (1988)

Ramsay (1986)

Arviointivälineet ja testit

Kaksi peräkkäisinä päivinä tehtyä rasituskoetta

Cardiopulmonary Exercise Test Methodology for Assessing Exertion Intolerance in Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome (Frontiers in Pediatrics 4.9.2018)