7.3. Lääkehoidon yleiset näkökohdat


Tämä kappale on suomennettu brittiläisen ME Associationin kliinikon oppaasta. Alkuperäinen englanninkielinen opas kokonaisuudessaan on tilattavissa linkistä:

ME Association: ME/CFS/PVFS – An Exploration of the Key Clinical Issues (Purple Book), päivitetään vuosittain, hinta 15,5 £)


Takaisin sisällysluetteloon ->

Monia lääkehoitoja on suositeltu ME/CFS-potilaille, mutta harvaa on tutkittu hyvin järjestetyissä satunnaistetuissa kontrolloiduissa tutkimuksissa. Tällä hetkellä ei ole yhtään lääkehoitoa, jonka olisi osoitettu olevan tehokas taustalla olevan sairausprosessin lievittämiseen. Viimeaikainen systemaattinen katsaus on tarkastellut 35 satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta, joissa on tarkasteltu farmakologisia ja ei-farmakologisia hoitoja ME/CFS:ään (Smith MEB et al 2015).

On kuitenkin useita ME/CFS-oireita tai komplikaatioita, joihin voidaan vaikuttaa huolellisella lääkehoidolla — erityisesti kipuihin, ärtyneen suolen oireisiin, uneen ja masennukseen (kun sitä esiintyy). Tehokkaan sairausprosessiin vaikuttavan hoidon puuttuessa lääkehoidon tulisi tavallisesti keskittyä merkittävimpien oireiden lievittämiseen tavoitteena toimintakyvyn lisääminen.

ME/CFS-potilaat ovat usein herkempiä lääkkeiden sivuvaikutuksille, erityisesti masennuslääkkeille, anestesia-aineille ja aineille jotka vaikuttavat dopaminergiseen järjestelmään (esim. metoklopramidi/Maxolon). On siis usein viisasta aloittaa pienellä annoksella jota nostetaan asteittain viikkojen aikana, etenkin masennuslääkkeiden ollessa kyseessä. Nestemäisten valmisteiden käyttö voi olla avuksi tässä.

Takaisin sisällysluetteloon ->

Lähdeluettelo:

Smith MEB, et al. (2015) Treatment of Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome:
A Systematic Review for a National Institutes of Health Pathways to Prevention Workshop
Treatment of Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome. Annals of Internal
Medicine 162(12): 841-850. Link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26075755