6.5. Lääkärintarkastus


Tämä kappale on suomennettu brittiläisen ME Associationin kliinikon oppaasta. Alkuperäinen englanninkielinen opas kokonaisuudessaan on tilattavissa linkistä:

ME Association: ME/CFS/PVFS – An Exploration of the Key Clinical Issues (Purple Book), päivitetään vuosittain, hinta 15,5 £)


Takaisin sisällysluetteloon ->

Useimpien lääketieteellisten katsausten mukaan, ME/CFS:ssä ei ole ilmeisiä fyysisiä löydöksiä. Tämän tulkitaan usein puoltavan sitä virheellistä käsitystä, että ME/CFS olisi psykosomaattinen sairaus. Perusteellisessa lääkärintarkastuksessa voi kuitenkin löytyä sellaisia yleisiä poikkeavuuksia kuten ortostaattisen sykkeen- ja verenpaineen muutoksia, nivelten yliliikkuvuutta ja -liikelaajuuden vähenemistä. Alkuvaiheen kliiniseen arviointiin tulisi aina kuulua perusteellinen lääkärintarkastus.

Ortostaattisen sykkeen ja verenpaineen muutoksia voi esiintyä, joskus levossa, mutta etenkin vaakatasosta pystyasentoon noustessa. Ortostaattisissa pystyasennonsietämis- ja kallistuskokeissa (tilt-test) esiintyy enemmän hermovälitteistä hypotensiota/heijasteperäinen synkopee (NMH) ja posturaalista ortostaattista takykardia -oireyhtymää (POTS). Syke- ja verenpaineen poikkeavuudet ovat yleisempiä  nuorilla kuin aikuisilla.

Nivelten yliliikkuvuus. Joillakin ME/CFS-potilailla on myös sidekudoksen geneettinen häiriö, Ehlers-Danlosin oireyhtymä, joka voi aiheuttaa ihon elastisuutta ja haurautta, nivelten yliliikkuvuutta ja sijoiltaan lähtemistä, hidasta haavan paranemista ja taipumusta suonikohjujen kehittymiselle nuoressa iässä.

Ehlers-Danlosin oireyhtymän esiintyvyys on korkeampi ME/CFS-potilailla ja ortostaattista intoleranssia potevilla henkilöillä (Rowe PC ym. 1999). Professori Peter Rowe, joka on John Hopkinsin sairaalan nivelten yliliikkuvuuden ja ME/CFS:n johtava asiantuntija, toteaa myös, että niillä potilailla, joilla on yliliikkuvat nivelet on myös posturaalisia poikkeavuuksia, joiden uskotaan johtuvan selkärangan kuormituksesta (pään etukumara asento, rintakehän pyöristyneisyys ja lanteen kaarevuus).

Lisätietoja: Katso Rowe PC 2014

Rowe PC ym. (2014) tutkimuksen mukaan, raajojen ja selkärangan liikeratojen pienentyminen  on huomattavasti yleisempää nuorilla ME/CFS-potilailla kuin tarkkaan valituilla verrokeilla.

Kliiniseen tutkimukseen tulisi sisältyä myös:

  • Pituus ja paino – lyhytkasvuisuus voi viitata harvinaiseen mitokondriohäiriöön.
  • Viitteet anemiaan, kilpirauhas- tai maksasairauksiin tai uniapneaan.
  • Neurologisessa tutkimuksessa tulisi etsiä erityisiä poikkeavuuksia, kuten ilmeistä lihaskatoa, ptosis (yläluomen riippuminen), ylemmän motoneuronin (liikehermon) löydöksiä, puuttuvia refleksejä jne. Jos jotain näistä löytyy, tulisi tehdä lähete neurologille.
  • Tasapaino- ja liikeaistin testit (esim. Romberg ja Fukuda) tehdään, jos potilaalla on tasapaino-ongelmia. Oireet voivat johtua vestibulaaritoiminnan häiriöstä (Ash-Bernal ym. 1995; Palaniappan ja Sirimanna 2002, Serrador ym. 2018, Palaniappan 2002).
  • Ihon, nivelten ja imusolmukkeiden tutkiminen mahdollisen systeemisen tulehdussairauden havaitsemiseksi. Aristavia imusolmukkeita kaulan seudulla voi esiintyä tilapäisesti yhdessä kurkkukivun kanssa. Äskettäin ilmaantunut, epäilyttävä tai selvästi poikkeava imusolmukkeiden suureneminen (lymfadenopatia) vaatii huolellisen kliinisen arvion ja voi edellyttää lähetettä lisätutkimuksiin vakavan patologian poissulkemiseksi.

Takaisin sisällysluetteloon ->

Lähdeluettelo:

Ash-Bernal R, et al. (1995) Vestibular Function Test Anomalies in Patients with Chronic Fatigue Syndrome. Acta Oto-Laryngologica 115(1): 9-17. Link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7762393

Palaniappan R and Sirimanna T. (2002) Peripheral vestibular dysfunction in chronic fatigue syndrome. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology 64(1): 69-72. Link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12020917

Rowe PC, et al. (1999) Orthostatic intolerance and chronic fatigue syndrome associated with Ehlers-Danlos syndrome. The Journal of Pediatrics 135(4): 494-499. Link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10518084

Rowe PC, et al. (2014) Impaired Range of Motion of Limbs and Spine in Chronic Fatigue Syndrome. The Journal of Pediatrics 165(2): 360-366. Link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24929332

Rowe PC. (2014) Guest Blog: Dr Peter Rowe – Is the physical examination normal in CFS? Part 3. Solve ME/CFS Initiative. Link: http://solvecfs.org/guest-blog-dr-peter-rowe-is-the-physicalexamination-normal-in-cfs-part-3/

Serrador JM, et al. (2018) Balance deficits in Chronic Fatigue Syndrome with and without fibromyalgia. Neurorehabilitation 42 (2): 235-246. Link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29562557